Импресум 2014

Покровитељ манифестације
Скупштина града Новог Сада

Продуцент
Културни центар Новог Сада

Одбор Манифестације „Антићеви дани“
Милош Вучевић (председник), проф. др Синиша Севић (заменик председника), др Андреј Фајгељ, Миланка Бркић, Радомир Дабетић, Сунчица Марковић, др Драшко Ређеп, Радован Поповић, Мића Михајловић, мр Ђезе Бордаш, мр Мирослав Радоњић, Зоран Колунџија, Маја Ердељанин

Директор и главни и одговорни уредник КЦНС
др Андреј Фајгељ

Саветница директора
Александра Мандарић

Уређивање, концепција
Весна Каћански, Маја Ердељанин, Ален Бешић, Симон Грабовац, Ђорђе Каћански, Ксенија Чобановић, Недељко Мамула, Сунчица Марковић

Секретар манифестације
Сања Вулетић

Визуелни идентитет манифестације
Станислава Костић

Протокол
Сибина Рукавина

Односи са јавношћу Културног центра Новог Сада
Пеђа Ивовић, Милица Кораћ

Маркетинг Културног центра Новог Сада
Мирсад Авдић

WЕB site
Злата Величковић

Фото документација
Дражен Жигић

Видео документација
Славко Павловић

Организација Манифестације

Зоран Докић, Миља Петровић, Душан Јовановић, Васа Тимотијевић, Игор Рајњак

Правни послови
Снежана Комар

Шеф рачуноводства
Александара Спасојевић

Финансијски послови
Вукица Лончар, Вука Пуача, Душан Кордић

Остали сарадници
Бранислав Јовановић, Милан Мартиновић, Мира Бјелопетровић

Контакт:

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА
Католичка порта бр. 5, 21000 НОВИ САД
Телефон: + 381 21 528-972
е-мail: [email protected]
WЕB site: www.кcns.оrg.rs